Freedom You Actually Thought

You thought freedom is about expressing what you are feeling. That freedom is embracing those moving butterflies in your stomach, being consumed of the thought how magical it is. You thought that freedom is actually giving in to your emotions. That it is good to surrender for a while since you were timid for a very … Continue reading Freedom You Actually Thought

Di Na Ako Tatakbo

Wag na, wag na Mahal. Wag mo na ipilit kung di mo na kaya. Kung sakali man na may mahal ka ng iba, Pasumamo ko sayo, agad mong sabihin. Maari bang ipaalam mo. Matatanggap ko kung sa ganoong paraan ay naging tapat ka pa din. Magpapasalamat ako dahil naging tapat ka sayong nararamdaman, kahit hindi … Continue reading Di Na Ako Tatakbo